Ενημέρωση για τις εγκαταστάσεις της Παιδόπολης "Αγία Σοφία" στην Αγριά Βόλου

Κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. του Συλλόγου, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Παιδόπολης "Αγία Σοφία" στην Αγριά Βόλου η κυρία Βούλα Αναγνώστου- Στάθη Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης- Ισότητας και Διαχείρισης Κοινωνικών Κέντρων του Δήμου Βόλου, συνοδευόμενη από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας, κυρία Μαρία Ζορμπά προκειμένου να διαπιστώσουν την κατάσταση που επικρατεί. Στη συνέχεια το Δ.Σ. απηύθυνε επιστολή για το ιστορικό των εγκαταστάσεων τόσο στη ίδια, όσο και στον  κύριο 
Μαλαματίνη Απόστολο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟ του Δήμου Βόλου Κλιματικής Αλλαγής - Πολιτικής Προστασίας καιΔιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και Ζώων Συντροφιάς, προκειμένου να μεριμνήσουν για το θέμα, ενώ δρομολογήθηκαν και άλλες ενέργειες. Παραθέτουμε τις επιστολές. 
 
Αγριά Βόλου, 14 Φεβρουαρίου 2024
Αρ. Πρωτ.: 3
ΠΡΟΣ
Την Κυρία
Βούλα Αναγνώστου- Στάθη
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας
Αλληλεγγύης- Ισότητας και
Διαχείρισης Κοινωνικών Κέντρων
Στον Βόλο
 
Αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε.
Παρακαλούμε να δεχθείτε τις πλέον θερμές ευχαριστίες του Διοικητικού μας
Συμβουλίου για το ενδιαφέρον που επιδείξατε για την εικόνα των εγκαταστάσεων
της Παιδόπολης «Αγία Σοφία».
Με τη μικρή σημερινή περιοδεία μαζί σας στους χώρους, διαπιστώσατε ιδίοις
όμμασιν τόσο τον βαθμό εγκατάλειψης, τις τεράστιες φθορές στο φυσικό και στο
χρισμένο περιβάλλον και συνολικά την έλλειψη κεντρικού συντονισμού στην
προστασία και στη χρήση των εγκαταστάσεων.
Σε συνέχεια λοιπόν και της ενημέρωσης που σας κάναμε, έχουμε να
παραθέσουμε και εγγράφως ένα μικρό ιστορικό, τους φορείς που στεγάζονται
σήμερα, τα προβλήματα που υπάρχουν, καθώς και ορισμένες σκέψεις για τη
διάσωση και καλύτερη αξιοποίηση του χώρου.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι συνολικές εγκαταστάσεις της Παιδόπολης «Αγία Σοφία», στην Δημοτική Ενότητα
(πρώην Δήμος) Αγριάς, του Δήμου Βόλου, είναι ένας παραθαλάσσιος χώρος
έκτασης 38.200 τ.μ., στο συνοικισμό Αστέρια Αγριάς, εκ των οποίων τα 3.000 τ.μ.
προέρχονται από δωρεά της τότε κοινότητας Αγριάς. Στο χώρο αυτό υπάρχουν 18
οικήματα, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στο οικόπεδο. Κατασκευάστηκαν το
1958, είναι λιθόκτιστα με πλάκα μπετόν και επικάλυψη κεραμοσκεπή.
Το συγκρότημα αποτελείται:
Α) ένα κεντρικό κτίριο
Β) ένα κτίριο προσωπικού
Γ) οκτώ (8) σπίτια παιδιών
Δ) ένα αναρρωτήριο
 
Ε) ένα κτίριο που ήταν εγκατεστημένα διάφορα εργαστήρια
Στ) ξενώνα και διάφορους βοηθητικούς χώρους.
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σήμερα στις εγκαταστάσεις λειτουργούν οι παρακάτω δομές.
Α) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς, σε δύο κτίρια
Β) Δομή Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), για την στήριξη ειδικών
κοινωνικών ομάδων, με φορέα υλοποίησης και κύριο του έργου το Δήμο Βόλου
Ε. Με απόφαση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,
Αρ. Πρωτ. 756820/5/2010, ο Σύλλογος Αποφοίτων Παιδοπόλεων, λειτουργεί σε έναν
χώρο του κεντρικού κτιρίου και στεγάζει την έδρα του.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κατόπιν της δημιουργίας του Πανελληνίου Συλλόγου Αποφοίτων Παιδοπόλεων,
Νοέμβριος 2007, κυρίως όμως μετά την εγκατάστασή μας σε γραφείο μέσα στο
Κεντρικό Συγκρότημα, Μάϊος 2010, προστατεύουμε τον συγκεκριμένο χώρο με το
ενδιαφέρον, την εμπειρία και την ευαισθησία μας, έχοντας παράλληλα εγκαινιάσει
μια άριστη συνεργασία και με τους άλλους φορείς που φιλοξενούνται στις
εγκαταστάσεις της Παιδόπολης «Αγία Σοφία».
Με μεγάλη μας θλίψη όμως διαπιστώνουμε την κατάσταση που επικρατεί σε ότι
αφορά την καθαριότητα και την εμφάνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου δεν
είναι εγκατεστημένες δομές.
Τα κτίρια που βρίσκονται στο πίσω μέρος των εγκαταστάσεων, (3 ο , 5ο & 6 ο , όπως τα
ονομάζαμε παλιά), παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης και αν δεν υπάρξει κάποιου
είδους παρέμβαση, σύντομα θα καταρρεύσουν.
Ο περιβάλλον χώρος είναι γεμάτος ξερόκλαδα από πρόσφατη αυθαίρετη κοπή των
δένδρων και παράνομη απομάκρυνση της ξυλείας τους και σε πολλά σημεία
σκουπίδια. Αν δεν πραγματοποιούσαμε με τους εθελοντές μέλη του Συλλόγου μας,
κάποιες επεμβάσεις καθαριότητας στο τέλος κάθε Άνοιξης, η εικόνα θα ήταν πολύ
περισσότερο επιβαρυμένη και μάλλον απαγορευτική για επίσκεψη.
Ήταν δε σε τέτοιο βαθμό η εγκατάληψη του χώρου, πριν εγκατασταθεί φύλακας
στην είσοδο του χώρου, που εισέρχονταν συνεργεία και συνέλεγαν τον καρπό των
ελαιών!!
Η όλη κατάσταση αναρχίας, επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την
αποχώρηση του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Ασύλου
Βόλου του Τομέα Κοινωνική πρόνοιας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, προ
εξαμήνου περίπου, χωρίς κάποιος πλέον να εποπτεύει το σύνολο του χώρου.
 
ΠΡΟΤΑΣΗ
Α. Η σταθερή και εκπεφρασμένη από παλιά άποψη των Αποφοίτων Παιδοπόλεων,
είναι οι εγκαταστάσεις να έχουν έναν ενιαίο χαρακτήρα, να στεγάζουν ΜΙΑ δομή,
χωρίς ποτέ βέβαια να χάσει τον κοινωνικό του προσανατολισμό.
Εάν τούτο δεν είναι εφικτό, και για τον λόγο ότι θα πρέπει να εξευρεθούν νέοι
χώροι για την εγκατάσταση των ήδη λειτουργούντων δομών, και προπάντων ένεκα
της έλλειψης οικονομικών πόρων, έχουμε να κάνουμε την παρακάτω πρόταση.
 
Β. Να υπάρξει ΕΝΑΣ υπεύθυνος φορέας για την καθαριότητα, και στο σύνολο
εμφάνιση ολόκληρου του συγκροτήματος. Ο ενδεδειγμένος θεωρούμε ότι είναι ο
Δήμος Βόλου, διότι:
Β1. Έχει παραχωρήσει (ως Κοινότητα Αγριάς, την οποία απορρόφησε), έναν χώρο
3.000 τ.μ.
Β2. Είναι φορέας υλοποίησης της Δομής «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» (ΣΥΔ),
για την στήριξη ειδικών κοινωνικών ομάδων, η οποία ανακαινίσθηκε πρόσφατα και
λειτουργεί.
Β3. Διαθέτει τόσο το στελεχιακό, όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό, αλλά και τα
κατάλληλα μέσα, οικονομικά και τεχνικά, για να το φροντίζει.
Β4. Προ πάντων όμως διότι είναι μέσα στην περιοχή διοικητικής του ευθύνης.
Γ. Να αναζητηθεί χρηματοδότηση για την πλήρη ανακαίνιση και των υπολοίπων
κτιρίων, με την προοπτική να αποτελέσουν «Παραθεριστικό Κέντρο Ατόμων με
Αναπηρία (Α. με Α.)» και των οικογενειών τους.
Η συγκρότηση του χώρου είναι τέτοια, όπου με την παρέμβαση αυτή μπορούν να
δημιουργηθούν ανεξάρτητοι χώροι διαμονής εστίασης και ψυχαγωγίας.
Αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε,
Εκτιμούμε βάσιμα ότι, μετά από μια εικοσιπενταετία συγχύσεων και
αλληλοαναιρούμενων αποφάσεων, προπάντων όμως, χωρίς αρμόδιο μέχρι
πρότινος Υπουργείο, έφτασε η ώρα και η στιγμή, χάρις στο έντονο και ανιδιοτελές
ενδιαφέρον σας, πρώτα – πρώτα να μπει μια τάξη συνολικά στον χώρος και κατόπιν
να αναζητηθούν οι συνθήκες διατήρησης, πλήρους ανακαίνισης και κοινωνικής
αξιοποίησης.
Τέλος, θέτουμε την εμπειρία, τις γνώσεις και την ευαισθησία μας στη διάθεσή σας,
αλλά και όποιου άλλου αρμοδίου τις ζητήσει, στη περίπτωση που προτείνουμε
παραπάνω ή μίας νέας δομής που σχεδιασθεί ή αρχίσει να λειτουργεί στο
συγκεκριμένο χώρο. Προσέτι δε, είμαστε στη διάθεσή σας ακόμη και να
μετάσχουμε σε όποιο νέο διοικητικό σχήμα επιλέξετε για την εύρυθμη λειτουργία
του χώρου.
 
Με τιμή
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
 
 
 
ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ, 14 Φεβρουαρίου 2024
Αρ.Πρωτ.:4/2024
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΚΥΡΙΟ
Μαλαματίνη Απόστολο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ
Κλιματικής Αλλαγής - Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και Ζώων Συντροφιάς
Στον Βόλο
 
Κύριε Αντιδήμαρχε,
 
Αρχικά επιτρέψτε μας να σα συγχαρούμε για την ανάληψη των νέων σας
καθηκόντων. Η θέση σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένων των συνεπειών της
Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες πολλαπλασιάζουν το έργο της Πολιτικής Προστασίας,
αλλά και στο ζήτημα των αδέσποτων ζώων και των προβλημάτων που προκαλούν.
Όμως, θεωρούμε, ότι έχετε ήδη δώσει με επιτυχία τις εξετάσεις σας, για τούτο και ο
Δήμαρχος σας επέλεξε.
Τα παραπάνω που αναφέρουμε δεν είναι ευφυολογήματα, αλλά είμαστε μάρτυρες
της αντιμετώπισης που τύχαμε στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας σας, ως
Αντιδήμαρχος καθαριότητας, όπου πάντοτε μας συντρέχατε για την καθαριότητα
του περιβάλλοντος χώρου της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» στην Αγριά Βόλου.
Ως ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΩΝ, σοβαρός και υπεύθυνος
φορέας, διασφαλίζουμε την ευπρέπεια, την ακεραιότητα, την αναβάθμιση και την
καθαριότητα, στο μέτρο του δυνατόν, του χώρου των εγκαταστάσεων της
 
Παιδόπολης «Αγίας Σοφίας», στην Αγριά. Τούτο έχουμε πράξει μέχρι σήμερα όχι
μόνο για το γραφείο μας, αλλά και για τους εξωτερικούς χώρους, πάρα πολλές
φορές κατά το παρελθόν.
Για τα μέλη μας ο συγκεκριμένος χώρος είναι σήμερα ένα σημείο που προκαλεί τη
μνήμη και δίνει την ευκαιρία να αναβιώσουμε πολύτιμα κομμάτια της προσωπικής
μας ζωής στα χρόνια της νιότης. Κατανοείτε ότι η έλλειψη σταθερών σχέσεων με
γονείς ενίσχυσε τη βαρύτητα των σχέσεών μας με συμμαθητές, φίλους και
εργαζόμενους στους χώρους όπου ανατραφήκαμε.
Στις εγκαταστάσεις αυτές υποδεχόμαστε για λίγες ώρες και όποιον παλιό απόφοιτο
τυγχάνει να περάσει από την περιοχή μας και θέλει να επισκεφθεί το χώρο που
μεγάλωσε.
Τον χώρο αυτό προσπαθούμε να φροντίζουμε με δικές μας δαπάνες, τον
συντηρούμε στο μέτρο του δυνατόν, προκειμένου να τον καταστήσουμε σημείο
αναφοράς για τα μέλη μας, αλλά και για όλους τους διερχόμενους από την
παραλιακή οδό που οδηγεί στο Νότιο Πήλιο.
Με λύπη μας όμως παρατηρούμε, μετά την αποχώρηση του Κέντρου Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Ασύλου Βόλου του Τομέα Κοινωνική πρόνοιας
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, προ εξαμήνου περίπου, ο χώρος είναι
αφύλαχτος, με αποτέλεσμα να εισέρχονται διάφοροι παραβατικοί τύποι, να
καταστρέφουν το περιβάλλον, να κόπτουν τα δένδρα, να ξεσηκώνουν κάθε
μεταλλικό αντικείμενο και να καταστρέφουν ακόμη και τις απομακρυσμένες
κτιριακές εγκαταστάσεις.
Σήμερα, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024, κατόπιν προσκλήσεώς μας, επισκέφθηκε
τις εγκαταστάσεις της Παιδόπολης η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
Αλληλεγγύης - Ισότητας και Διαχείρισης Κοινωνικών Κέντρων κυρία Βούλα
Αναγνώστου- Στάθη, συνοδευόμενη από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας, κυρία Μαρία Ζορμπά, οι οποίες
διαπίστωσαν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, εκφράζοντας την έκπληξή τους, πως
ένας χώρος στον οποίο φιλοξενούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες κοινωνικές Δομές, της
Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Δήμου Βόλου και του Ειδικού
Σχολείου Αγριάς, να βρίσκεται στην οικτρή και άκρως επικίνδυνη αυτή κατάσταση.
 
Αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε.
Πολύ θα σας παρακαλούσαμε να επισκεφθείτε κι εσείς τον ευαίσθητο αυτό χώρο
και να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι την ορθότητα των αναγραφόμενων.
Κατόπιν αυτών θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε, μαζί με την δική μας και την
παράκληση των φιλοξενουμένων στον χώρο Δομών για την ανάληψη της
ευθύνης για την αποψίλωση του χώρου συνολικά, διότι με την επερχόμενη
Εαρινή περίοδο η πιθανότητα μια πυρκαγιάς από τα εγκαταλελειμμένα
ξερόκλαδα είναι πολύ πιθανή και δεν θέλουμε να σκεφτούμε τις πολλαπλές
συνέπειες που θα προκαλέσει!!
Κατόπιν αυτής της επιβεβλημένης ενέργειας, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και
για την συνολική προστασία του χώρου.
Τέλος, όπως μέχρι σήμερα πράξαμε, θέτουμε τις γνώσεις, την εμπειρία και την
ευαισθησία μας στη διάθεσή σας στη περίπτωση κατά την οποία προγραμματίσετε
επίσκεψη ή παρέμβαση στον συγκεκριμένο χώρο.
 
Με τιμή
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

Επισκέπτες Online

Today 1 Yesterday 7 Week 52 Month 239 All 29325

Currently are 17 guests and no members online

Powered by Friktoria.com